Nå din stad/ort med hoppets budskap!

En verktygslåda för att sprida Hopp!

Målsättningen med denna sida är att ge information om verktyg och redskap som gör det möjligt för var och en, kyrkor och olika kristna grupper att nå Sverige med budskapet om hopp. Du kan också ladda ner ett kompendium härifrån med 153 evangelisationsidéer.

“Budskapet om Jesus har sin rätta plats som ett upprättande ord till nedtyngda människor, ett förlåtelsens budskap till människor under skuld och ett hoppets budskap till dem som lever i missmod och ångest.”

Roger ArnfjellDirektor, Mission International

Vi erbjuder i samverkan en mängd olika redskap som förenklar och skapar effektivitet i kyrkans utåtriktade verksamhet.

Brevlådemissionen

Brevlådemissionen vill inspirera dig att nå din granne.

Internetvisionen

98 procent av Sveriges befolkning kan nås genom Internet.

För Stadens bästa

Ett projekt som arbetar för att förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa.

Radio Hope

Radio Hope vill vara en stark kristen röst som når hela landet, en röst som kan nå alla som söker hopp och mening.

Vårt gemensamma uppdrag är att ge hopp till de människor vi möter

  • Vi använder enkla redskap
  • De flesta är möjliga att multiplicera i en lokal situation
  • Möten sker mellan människor och Gud
  • 153 evangelisationsidéer kan laddas ner
  • Du kan ta kontakt med oss för att få tag i material
  • Tillsammans når vi hela orter/städer
https://www.youtube.com/watch?v=08zJ9uVpM7I

Kreativitet är Guds gåva till oss människor och Guds budskap är ett hoppets budskap

Vi arbetar tillsammans för att sprida hopp!

Ladda ner ett kompendium med 153 evangelisationsidéer!

Boken om Hopp

Boken om Hopp är en utgåva av Nya Testamentet från Bible for The Nations.
Kanske känner du människor runt omkring där du bor, i din klass, på din arbetsplats, som du vet om, kämpar med mörker, sjukdom och prövningar.
Bli en HOPP-spridare! Tala hopp, uppmuntra
och se människor och ge boken om HOPP vidare till andra.