Folkkulturella uttryck som drama, musik, dans och teater är effektiva när det gäller att väcka uppmärksamhet och skapa förutsättningar för goda samtal. Man kan också använda detta för att bjuda in till andra samlingar som till exempel Öppet Hus eller Café.

Flera ungdomsorganisationer använder sig av sådana uttryck och de kommer gärna och besöker kyrkor runt om i landet.

(Bilden är från ett tillfälle då ett drama uppfördes i Stockholmstrakten vid ett havsbad.)

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com