Jesus.se har funnits i många år och når stadigt en stor grupp av besökare. Webbsidan har hundratals livsberättelser. Till webbsidan hör också fb.com/jesusidag och instagram.com/jesusidag

I snitt är det upp till 2 personer per dag som beställer ett Nya Testamente från Jesus.se för att få veta mer om kristen tro.
Språk:
Svenska
Fokus:
Sverige

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com